Rodingen

No 442: Rodingen ahore with Bunny Hare (1971) [Courtesy of Mary Hare.]
No 443: Rodingen with Mary and John Hare (photo by Jack Coote) (1969) [Courtesy of Mary Hare.]